Bào ngư Úc ngọc bích

1.650.000

Bào ngư Úc ngọc bích là bào ngư đầu tiên trên thế giới đạt được chứng nhận của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thuỷ sản Thế Giới. Bào ngư ngọc bích sống ở vùng biển nước Úc là loại bào ngư có vỏ màu xanh ngọc bích, thịt bào ngư có các đường vằn như lông hổ độc đáo.

Size: 7-9 con/ kg

  • Bào Ngư Úc ngọc bích: 1.650.000 đồng/kg, size từ 7-9 con/kg
  • Bào Ngư Úc Viền Đen: 1.890.000 đồng/kg