Cua Gạch Cà Mau Năm Căn

570.000 480.000

Cua gạch là cua cái trưởng thành, chúng chứa đầy gạch ở hai bên mai cua và trứng cua nằm gọn vào giữa yếm. Thời kỳ sinh sản của cua gạch chính là lúc con cua chắc thịt và ngon nhất, vì các chất dinh dưỡng được tích trữ đủ cho các hoạt động sinh sản. Thịt cua gạch vừa ngon, lại vừa chắc, thơm, béo, và giá cua gạch thường cao hơn giá cua thịt cùng thời điểm.

GIÁ CUA GẠCH CÀ MAU NĂM CĂN

  • Cua tứ ( 4-5 con): 350, Cua y3 ( 3con): 450, Cua Y5: 530, Cua y7 : 620
  • Cua gạch 300-400gr: 480, Cua gạch 400gr-800gr: 570
  • Cua trinh nữ ( 4-5 con): 390, Cua cốm ( 4-5con): 590